TEST TIMP
Test umiejętności motorycznych niemowląt.
Test TIMP jest uznaną na całym świecie metodą oceny rozwoju psychoruchowego niemowląt do 5 miesiąca życia i u wcześniaków urodzonych po 34 tygodniu ciąży.

Przeprowadzenie testu wymaga obserwacji dziecka i wypełnienia formularza po czym uzyskuje się wynik, który wskazuje poziom rozwojowy dziecka.

Wg twórców testu (Campbell Girolami i in.) uzyskane nieprawidłowe wyniki są rzetelnym wskazaniem do rozpoczęcia wcześniej rehabilitacji oraz charakteryzują się dużą wartością prognostyczną w stosunku do późniejszych zaburzeń rozwoju.